Så kan Norrköpings nya centralstation byggas

Så kan Norrköpings nya centralstation byggas

Trafikverket och Norrköpings kommun har tillsammans gjort en förprojektering för Norrköpings nya centralstation som planeras i samband med att den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska byggas.

Under förprojekteringen har man tittat närmare på hur man kan bygga en upphöjd järnväg och jämfört det med en järnväg i marknivå där flera broar kopplar ihop den norra och den södra sidan av järnvägen.

– Vi har hittat en lösning för hur man kan bygga en upphöjd järnväg som både vi och trafikverket ser som en bra lösning som är fullt genomförbar, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef i Norrköpings kommun.

Hur en upphöjd järnväg och station skulle kunna utformas presenteras i filmen nedan:

Kostnaden för att bygga järnvägen i upphöjt läge jämfört med i marknivå med flera broar över järnvägen är ungefär den samma.

– För skattebetalarna skulle den totala summan bli ungefär den samma oavsett vilken lösning man väljer, men hur kostnaderna ska fördelas mellan trafikverket och kommunen är fortfarande inte klart, säger Martin Andreae, kommundirektör.

Fullmäktige beslutade redan 2014 om att kommunens inriktning ska vara en järnväg i upphöjt läge där kollektivtrafiken, parkeringar och resenärsservice kan placeras under järnvägen.

Möjligheterna att skapa en effektiv bytespunkt med korta bytestider mellan olika trafikslag underlättas av en upphöjd järnvägsstation samtidigt som det är en förutsättning för att kunna utveckla Butängen till en del av innerstaden enligt kommunens planering.

Ta del av hela rapporten här.

4 Comments

 1. Simon 2018-09-07 vid 16:08 - Svara

  Hej, kan man läsa själva rapporten som den här nyheten nämner?

  • Next Norrköping 2018-09-10 vid 10:04 - Svara

   Hej!
   Ja, visst kan du det. Nyhten är nu uppdaterad och rapporten ligger länkad längst ned.

 2. Sara 2018-09-18 vid 14:06 - Svara

  Härligt! Vart är det tänkt att cykelbanan ska gå? Hur kommer man från norra delen av kommunen in till centrum? Idag cyklar jag på Ståthögaleden, men den verkar försvinna. Att bilarna leds runt centrum är ju kanon, men vart ska cyklisterna ta vägen?

  • Next Norrköping 2018-09-19 vid 11:16 - Svara

   Hej Sara,

   Ståthögavägen, som du använder idag, planeras att finnas kvar och kopplas samman med Söderleden via den så kallade Johannisborgsförbindelsen inklusive en parallell cykelbana. Syftet är just att den motortrafik som inte har målpunkter centralt ska ledas runt innerstaden. Cykelvägar kommer att prioriteras och få så raka sträckningar som möjligt genom Butängen och vidare till de cykelvägar som finns idag och som ska vidareutvecklas genom centrum.

   Med en upphöjd järnväg kan cykelstråken ledas under spåren i flera punkter, t.ex Ingelstadgatan, förlängningen av Drottninggatan samt förlängningen av Orangerigatan. En upphöjd järnväg innebär till skillnad från en markförlagd att cyklisten slipper en uppförsbacke med bro över järnvägen när den ska passera genom Butängen och vidare söder ut.

   /Christer
   Trafikplanerare

Lämna en kommentar