Aktiviteter för företagare

Näringsliv och externa relationer bjuder in till olika workshops, nätverksträffar och möten under året. Här hittar du och kan anmäla dig till de som är aktuella just nu.

Aktuella evenemang och aktiviteter

26 juni - Att polisanmäla brott – varför och hur?

Anmälan och mer information här Pdf, 156.8 kB.

6 september - God morgon Norrköping

Anmälan och information om nästa God morgon Norrköping kommer inom kort.

22 oktober - Bygg och fastighetsdagen

Läs mer här

Inspelade aktiviteter att titta på i efterhand

Händelö Echo Industrial Park – en inspirationsfilm

Återkommande evenemang och aktiviteter

Varje år anordnas Bygg- och fastighetsdagen av Norrköpings kommun tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna. Bygg- och fastighetsdagen är en given förmiddag för dig som är intresserad av tillväxt och utveckling, bygg- och fastighetsfrågor både på lokal, regional och nationell nivå.

Vi blandar intressanta föredrag med gott om tid för nätverkande.

Läs mer här

Vartannat år anordnas Mötesplats Norrköping, en dag då alla politiker i kommunfullmäktige besöker Norrköpings företag. Besöken är uppskattade av både politiker och företagare. Under 2024 genomförs Mötesplats Norrköping den 28 oktober.

God morgon Norrköping är ett frukostmöte med fokus på möten, affärer, trendspaning och inspiration. Här träffas entreprenörer som är med och skapar Norrköpings näringsliv. Mötesplatser mellan företag och kommun samt mellan företag och företag har visat sig vara en av nyckelfaktorerna till ett bra företagsklimat. God morgon Norrköping genomförs som en del av handslaget som Norrköpings kommun gör tillsammans med vårt näringslivsråd 2024.

Vill du komma på våra frukostmöten, skriv till naringsliv@norrkoping.se.

Preliminära datum för 2024: 26 januari, 1 mars, 22 mars, 3 maj, 6 september, 4 oktober och 8 november.

Detta är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, regionens industri- och teknikföretag, länets kommuner, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Skill. Syftet med dagen är att attrahera framtida medarbetare till våra industri- och teknikföretag för att möjliggöra tillväxt.

Här kan du läsa mer om industridagen

Är en årligen återkommande vecka, fylld av innovation, inspiration och nätverkande. Träffa några av Östergötlands ledande innovatörer och låt dig inspireras av landets vassaste föreläsare och entreprenörer. Tillsammans bidrar vi till innovation, entreprenörskap och tillväxt.

Läs mer om Innovation Week

Logistikia är ett nätverk initierat av Norrköpings kommun, Norrköpings Hamn, Region Östergötland och Linköpings universitet. Cleantech ansvarar för genomförandet.

Läs mer om Logistikia här

Ung Företagsamhets regionala mässa i Östergötland. Under mässan får alla som driver UF-företag i Östergötland möjlighet att ställa ut, visa upp och sälja sina varor eller tjänster. Under mässan avgörs också ett antal tävlingar, där några av vinnarna får representera Östergötland i SM i UF-företagande i Stockholm.

Läs mer om Ung Företagsamhet här

Insikt är en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför. En enkät skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende service. Resultaten följs via ett webbverktyg som åskådliggör NKI (nöjd-kund-index) och utvalda servicefaktorer över tid. Undersökningen genomförs av företaget Origo Group.

Resultatet är ett konkret verktyg för vårt förbättringsarbete så vi är tacksamma om du har möjlighet att besvara enkäten!