Aktiviteter för företagare

Näringslivsavdelningen bjuder in till olika workshops, nätverksträffar och möten under året. Här hittar du och kan anmäla dig till de som är aktuella just nu.

Aktuella evenemang och aktiviteter

Inbjudan till Besöksnäringsträff 12 december

Länk till inbjudan

Nästa God morgon Norrköping är den 26 januari

Inbjudan kommer inom kort.

Inspelade aktiviteter att titta på i efterhand

Händelö Echo Industrial Park – en inspirationsfilm

Återkommande evenemang och aktiviteter

Bygg- och fastighetsdagen 2023

Varje år anordnas Bygg- och fastighetsdagen av Norrköpings kommun tillsammans med Byggföretagen. Bygg- och fastighetsdagen är en given eftermiddag för dig som är intresserad av tillväxt och utveckling, bygg- och fastighetsfrågor både på lokal, regional och nationell nivå.

Vi blandar intressanta föredrag med gott om tid för nätverkande.

Dialogdagen

Vartannat år anordnas Dialogdagen då alla politiker i kommunfullmäktige besöker Norrköpings företag. Besöken är uppskattade av både politiker och företagare. Under 2023 genomförs Dialogdagen och Mötesplats Norrköping den 25 september.

God morgon Norrköping!

God morgon Norrköping är ett frukostmöte med fokus på möten, affärer, trendspaning och inspiration. Här träffas entreprenörer som är med och skapar Norrköpings näringsliv. Vill du komma på våra frukostmöten, skriv till naringsliv@norrkoping.se.

Preliminära datum för 2024: 26 januari, 1 mars, 3 maj, 6 september, 4 oktober och 8 november.

Industridag Östergötland

Detta är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, regionens industri- och teknikföretag, länets kommuner, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Skill. Syftet med dagen är att attrahera framtida medarbetare till våra industri- och teknikföretag för att möjliggöra tillväxt.

Här kan du läsa mer om industridagen

Innovation Week, vecka 45

Är en årligen återkommande vecka, fylld av innovation, inspiration och nätverkande. Träffa några av Östergötlands ledande innovatörer och låt dig inspireras av landets vassaste föreläsare och entreprenörer. Tillsammans bidrar vi till innovation, entreprenörskap och tillväxt.

Läs mer om Innovation Week

Logistikia

Logistikia är ett nätverk initierat av Norrköpings kommun, Norrköpings Hamn, Region Östergötland och Linköpings universitet. Cleantech ansvarar för genomförandet.

Läs mer om Logistikia här

Näringslivsgalan

En kväll då Norrköpings näringsliv hyllas. En glittrande kväll med unik underhållning, under kvällen delas priser ut i olika kategorier, Näringslivsgalan är en fest och hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Norrköping. Med galan vill vi sätta fokus på drivande människor som genom sin verksamhet skapar en framtid för både sig själva och andra i vår kommun.

Näringslivsmässan

Mässan är en B2B-aktivitet för företag i regionen som vill visa upp sina erbjudanden för andra företagare. Under två dagar fylls Stadium Arena med entreprenörer från näringslivet som vill skapa nya affärskontakter och lyssna på intressanta föreläsningar.

UF-mässan

Ung Företagsamhets regionala mässa i Östergötland. Under mässan får alla som driver UF-företag i Östergötland möjlighet att ställa ut, visa upp och sälja sina varor eller tjänster. Under mässan avgörs också ett antal tävlingar, där några av vinnarna får representera Östergötland i SM i UF-företagande i Stockholm.

Läs mer om Ung Företagsamhet här

Insikt enkätundersökning

Insikt är en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför. En enkät skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende service. Resultaten följs via ett webbverktyg som åskådliggör NKI (nöjd-kund-index) och utvalda servicefaktorer över tid. Undersökningen genomförs av företaget Origo Group.

Resultatet är ett konkret verktyg för vårt förbättringsarbete så vi är tacksamma om du har möjlighet att besvara enkäten!