Next:Norrköping 2017-12-04T17:14:45+00:00

Nyheter

Se fler bilder och följ Norrköpings resa mot framtiden på Instagram!

@nextnorrkoping

Projekt


Läs mer

Inre hamnen

Med attraktivt läge vid vattnet och på gångavstånd till dagens och morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram i Norrköping. I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Vi planerar för badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt.

Läs mer

Läs mer

Butängen och nytt resecentrum

Med det nya resecentrumet som hjärta kommer Butängen att fyllas med nytt liv. Området som idag präglas av handel och småindustri kommer att förvandlas till en modern, levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Storleksmässigt är området att jämföra med Norrköpings nuvarande stadskärna och rymmer fantastisk potential.

Läs mer

Läs mer

Johannisborg

Johannisborg kan i framtiden bli en viktig stadspark för invånarna i Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköping. Den gamla stormaktsborgens ruin och dess omgivning kan utvecklas till ett parkområde som på ett unikt sätt kombinerar kulturhistoria, natur och rekreation.

Läs mer

Läs mer

Framtidens resor

Ingen resa börjar eller slutar på perrongen, alla som ska till, från eller genom Norrköping behöver också ta sig fram i staden. Därför har vi startat ett projekt som syftar till snabbare, effektivare och mer attraktiva resor i och igenom Norrköping för att vi alla ska få full utväxling av Ostlänken.

Läs mer

Läs mer

Ostlänken

Ostlänken är en ny järnväg för höghastighetståg som sträcker sig från Linköping upp mot Stockholm. Fler spår innebär möjlighet till fler tågavgångar med bättre punktlighet både för transport av människor och gods. Med fler turer och snabbare resor kan fler välja att resa klimatsmart. Smidigare pendling ger oss tillgång till en större arbetsmarknad där fler människor kan få jobb.

Läs mer på trafikverket.se

Läs mer

Kardonbanan och ny godsbangård

Hösten 2017 startade bygget av den nya godsjärnvägen Kardonbanan från Åby via Malmölandet till hamnen på Händelö. I samband med att Ostlänken byggs kommer även godsbangården i centrala Norrköping att flytta ut till Malmölandet och kopplas ihop med Kardonbanan. Det här betyder att det blir smidigare att transportera gods på järnväg och att flytta över gods mellan båt, tåg och lastbil. Det blir också mer plats i centrala Norrköping för bygget av Ostlänken och stadsutvecklingen.

Läs mer på trafikverket.se

Läs mer

Hamnutveckling

Norrköping är ansett som ett av landets starkare logistiklägen. Här möts tåg, sjöfart, flyg och Europavägar. Nu planerar vi för en kraftig utbyggnad av Pampushamnen på Händelö i Norrköping med fördubblade kajytor där vi kan möta framtidens krav på smarta logistiklösningar, ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen. I och med utvecklingen av Inre hamnen, flyttar den nuvarande hamnverksamheten längre ut och koncentrerar verksamheten för att bli ännu mer effektiv.

Läs mer på norrkopingshamn.se

Next:Norrköping

Vi bygger en ny stad vid havet, bara 50 minuter från Stockholm.

Resan mot framtiden har börjat för Norrköping. Vår unika stad fortsätter växa med plats för ännu mer kultur, kunskap och kreativitet. Den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken innebär inte bara att Norrköping får en central roll i ett av Sveriges största byggprojekt någonsin, utan också att vi ökar vår egen expansionstakt rejält.

I centrum för intresset ligger planerna på ett helt nytt resecentrum och spännande nya innerstadsdelar runt den inre hamnen. Vi ska skapa långsiktigt hållbara lösningar som tar vara på våra fantastiska miljöer vid vattnet och gör dem tillgängliga för alla.

År 2030 kommer Norrköping delvis vara en ny stad, på bara 50 minuters bekväm resa från Stockholm. Läget kunde inte vara bättre.