Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Vilbergen

Vilbergen ligger cirka två kilometer från centrala Norrköping och cirka en kilometer från Vrinnevisjukhuset. Området byggdes under 60-talet och har en gles bebyggelse. Här vill vi skapa en attraktiv och grön stadsdel med en ny bostadsnära park och upp emot 700 nya bostäder.

Tanken är att komplettera de befintliga bostäderna i Vilbergen med nya hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus. Det pågår även planering för att för att utveckla Vilbergens centrum och komplettera med nya bostäder.

Detaljplanen för norra Vilbergen har vunnit laga kraft. Rikshem har byggt 141 lägenheter inom området Topasen som är inflyttningsklara från och med oktober 2023. Övrig byggnation är under planering.

Utbyggnad av allmän plats

Norrköpings kommun har kommit igång med projektering för utbyggnad av allmän plats. Vilbergsgatan ombildas till en attraktiv stadsgata med bebyggelse längs gatan, gång- och cykelväg samt trädplanteringar. Inom projektet skapas också en park med ny lekmiljö.

Här kan du läsa mer:
Norra Vilbergen får ny cykelbana och park

Vilbergsparken

Med en stor gul paprika på toppen av backen så sticker verkligen Vilbergsparken ut. Parken har funnits länge men återinvigdes juni 2022. Parken förnyades för att göra den bättre och roligare för fler men också för att klimatanpassa den.

Läs mer om Vilbergsparken här:
Vilbergsparken

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping