Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll – När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut – Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden – På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden – Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2024-05-17

Datum för sammanträde: 2024-05-27

Kommunfullmäktiges möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2024-05-23

Tas ner: 2024-06-15

Datum för sammanträde: 2024-05-15

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 57-65, 68-70

Anslaget: 2024-05-23

Tas ner: 2024-06-17

Datum för sammanträde: 2024-05-21

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommundirektörens kontor

Paragrafer: 12 - 15

Anslaget: 2024-05-22

Tas ner: 2024-06-14

Datum för sammanträde: 2024-05-22

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 394-423

Anslaget: 2024-05-22

Tas ner: 2024-06-14

Datum för sammanträde: 2024-05-22

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 57-58, 60-61, 64-66, 70-71

Anslaget: 2024-05-22

Tas ner: 2024-06-13

Datum för sammanträde: 2024-05-14

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 89-104 exkl § 90 omedelbar justering

Anslaget: 2024-05-21

Tas ner: 2024-06-12

Datum för sammanträde: 2024-05-15

Organ/nämnd: Kompetensförsörjningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kompetensförsörjningskontoret

Paragrafer: 38 - 51

Anslaget: 2024-05-21

Tas ner: 2024-06-13

Datum för sammanträde: 2024-05-20

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 139

Anslaget: 2024-05-21

Tas ner: 2024-06-13

Datum för sammanträde: 2024-05-06

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 119-123, 125-133

Anslaget: 2024-05-17

Tas ner: 2024-06-10

Datum för sammanträde: 2024-05-16

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Tillväxt- och utvecklingskontoret

Paragrafer: 53

Anslaget: 2024-05-16

Tas ner: 2024-06-08

Datum för sammanträde: 2024-05-16

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 60 - 63

Anslaget: 2024-05-15

Tas ner: 2024-06-07

Datum för sammanträde: 2024-05-15

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 390-393

Anslaget: 2024-05-15

Tas ner: 2024-06-07

Datum för sammanträde: 2024-05-15

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 57

Anslaget: 2024-05-15

Tas ner: 2024-06-07

Datum för sammanträde: 2024-05-15

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 59, 62-63, 67-69

Anslaget: 2024-05-15

Tas ner: 2024-06-06

Datum för sammanträde: 2024-05-15

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 66-67

Anslaget: 2024-05-15

Tas ner: 2024-06-06

Datum för sammanträde: 2024-05-15

Organ/nämnd: Kompetensförsörjningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kompetensförsörjningskontoret

Paragrafer: 44

Anslaget: 2024-05-15

Tas ner: 2024-06-07

Datum för sammanträde: 2024-05-15

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 98, 101, 102 omedelbar justering

Anslaget: 2024-05-15

Tas ner: 2024-06-07

Datum för sammanträde: 2024-05-02

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 55-57, 60-69

Anslaget: 2024-05-15

Tas ner: 2024-06-07

Datum för sammanträde: 2024-05-14

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 90 Omedelbar justering

Anslaget: 2024-05-08

Tas ner: 2024-05-31

Datum för sammanträde: 2024-05-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 354-389

Anslaget: 2024-05-08

Tas ner: 2024-05-31

Datum för sammanträde: 2024-04-23

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommundirektörens kontor

Paragrafer: 32 - 40

Anslaget: 2024-05-07

Tas ner: 2024-05-30

Datum för sammanträde: 2024-05-06

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 124

Anslaget: 2024-05-07

Tas ner: 2024-05-30

Datum för sammanträde: 2024-04-29

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 60-75, 78-79

Anslaget: 2024-05-02

Tas ner: 2024-05-27

Datum för sammanträde: 2024-05-02

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 58-59

Anslaget: 2024-01-24

Tas ner: 2024-02-15

Datum för sammanträde: 2024-01-17

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 1-3, 11-18

Anslaget: 2024-01-24

Tas ner: 2024-02-15

Datum för sammanträde: 2024-01-24

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40-101

Anslaget: 2024-01-24

Tas ner: 2024-02-15

Datum för sammanträde: 2024-01-16

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 1-18 exkl §§ 8-9 omedelbar justering

Anslaget: 2024-01-19

Tas ner: 2024-02-09

Datum för sammanträde: 2024-01-18

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: §§ 2 - 10, 13

Anslaget: 2024-01-17

Tas ner: 2024-02-08

Datum för sammanträde: 2024-01-17

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 4-10

Anslaget: 2024-01-17

Tas ner: 2024-02-08

Datum för sammanträde: 2024-01-16

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 8-9

Anslaget: 2024-01-16

Tas ner: 2024-02-07

Datum för sammanträde: 2024-01-16

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 36-39

Anslaget: 2024-01-16

Tas ner: 2024-02-07

Datum för sammanträde: 2024-01-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 1-31

Anslaget: 2024-01-12

Tas ner: 2024-02-03

Datum för sammanträde: 2024-01-10

Organ/nämnd: Utbildningsnämndens lokalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 1-4

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2024-05-02

Tas ner: 2024-06-03

Torshag 5:5, Åby

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00