Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Björkalund

Söder om Vrinnevisjukhuset växer en helt ny stadsdel fram med plats för 400 nya bostäder. Här blir det en blandning av villor, flerfamiljshus, förskola, skola, affärer och annan service. I mars 2023 öppnade en mataffär i området och i april blev områdets förskola klar. Tomtförsäljning av villatomter pågår. Björkalund blir en urban stadsdel nära skogen med stadens utbud 15 minuter bort med cykeln. På sikt planeras även spårväg till området.

Björkalund blir en urban stadsdel nära skogen och staden. Där de lantliga omgivningarna och grönskan spelar huvudrollen, och boende upplever årstidsväxlingarna på nära håll. Samtidigt som stadens utbud finns en cykeltur på 15 minuter bort.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping