Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Upptäck de fyra tävlingsbidragen till Norrköpings nya centralstation!

Publicerad
Illustration som visar en visionär skiss av en framtida centralstation med spårvagn, tåg och buss

Nu pågår den spännande tävlingen för att utforma Norrköpings nya centralstation. Fyra team tävlar om att få vara med och utveckla stationsområdet. Du har nu chansen att se teamens förslag när de ställs ut. Bidragen kommer att visas i entrén på förvaltningshuset Rosen från tisdag den 6 februari till fredag den 16 februari. De finns också tillgängliga digitalt här nedan.

De fyra teamen har lämnat in tidiga skisser, och vinnarbidraget kommer att väljas ut av en jury bestående av politiker och tjänstepersoner från Norrköpings kommun, tillsammans med representanter från Trafikverket och Jernhusen. Vinnaren kommer att tillkännages i mars, och det vinnande förslaget kommer att utgöra grunden för det framtida utformandet av centralstationsområdet.

Det är ett komplext uppdrag och de fyra teamen har gjort ett jättebra jobb med att visa på olika lösningar för utformningen, säger Josef Erixon, projektledare på samhällsbyggnadskontoret och ordförande i jurygruppen. I uppgiften ingår inte bara en disposition för en ny station som ger förutsättningar för korta bytestider och ett hållbart resande. Vi vill skapa en mötesplats och en stadsdel som blir viktig för staden och regionen och som stärker Norrköpings identitet. Förslagen ska ses som skisser som vi, efter att tävlingen har avgjorts, kommer att arbeta vidare med i samverkan med tävlingsvinnaren och andra aktörer innan det kan genomföras, förklarar Josef.

Centrala aspekter som vi tittar på är olika funktioners placering, skapandet av en välkomnande entré och att det blir hållbara och genomförbara lösningar. Dessutom är det av betydelse att knyta samman den växande innerstadens olika delar och integrera det gamla stationshuset med den nya centralstationen på ett fint sätt. Uppgiften handlar mycket om att lösa mötet mellan järnvägen och staden och vi vill på bästa sätt ta till vara på den stora nytta som vi ser att den statliga satsningen med Ostlänken kommer att innebära för Norrköping och hela regionen, avslutar Josef.

Den nya centralstationen kommer att byggas strax norr om den befintliga stationen och ge plats åt Ostlänkens järnvägsspår. Planen inkluderar även bostäder, parker, kontor, handel, skolor och kulturaktiviteter runt omkring den nya stationen. Det kommer att göra området till ett centralt nav för resor på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

För att säkerställa hög arkitektonisk kvalitet och hållbarhet arrangerar Norrköpings kommun projekttävlingen. Tävlingen genomförs i nära samarbete med Trafikverket, Jernhusen och Östgötatrafiken och Sveriges Arkitekter processleder tävlingen.

Fotografi av fyra trekanter som står i Rosens reception.

Utställning i Rosens reception

Efter att vinnaren har utsetts kommer samarbete med kommunen och andra intressenter att påbörjas för att förverkliga det vinnande förslaget. Detaljplan och järnvägsplan förväntas vara klara för samråd mot slutet av år 2024.

Fakta

  • Utställning 6 feb – 16 feb i förvaltningshuset Rosen (Trädgårdsgatan 21, Norrköping)
  • Vinnaren utses: 14 mars
  • Samråd planeras: november 2024
  • Byggnation av anläggningen påbörjas: tidigast 2028 (förberedande åtgärder har redan startat)
  • Ostlänken klar: 2035

Förslagen (stora filer)

Framtidsvågen / framtidsvägen Pdf, 9.6 MB.

Norrköping Väver Vidare Pdf, 17.1 MB.

Railway Renaissance Pdf, 21.7 MB.

Stationsväven Pdf, 6.1 MB.