Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Lindö strand

Där havet möter staden växer nu Lindö Strand fram. Här har det skapats en stor park med bland annat utegym, sandstand och bryggor. Det tillhörande torget är kantat av två lägre byggnader tänkta för en restaurang och ett gym. Här byggs också omkring 320 nya bostäder, både i form av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor.

Byggnationen är i full gång, några hus är redan klara, flera är under byggnation just nu och några påbörjas under 2024. Parken och torget är klara.

Vill du bo i Lindö strand?

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping