Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Se det nya förslaget för området inom fastigheten Kopparhammaren 2

Kvarteret Vävstolen vid Grytstorget är en omtyckt del av vår stad. Planområdet är omgivet av vackra gamla fabriksbyggnader och har utsikt mot Motala ström och Moa Martinsons staty. Byggnaden Kopparhammaren var en gång i tiden ett färgeri med vackert sågtandstak. 2018 brann dock stora delar av den gamla byggnaden ner. En ny detaljplan håller därför på att tas fram för att omvandla platsen till ett levande centrum för kontor, affärer och utbildning. Samtidigt som det nya området utvecklas ska den nya byggnationen respektera det industriella arvet och smälta samman med den historiska miljön runtomkring.

Publicerad

Bilden visar ett flygfoto planområdet och omgivande kvarter

Bilden visar ett flygfoto planområdet och omgivande kvarter. Planområdet är inringat med en gul, streckad linje.

Hösten 2022 var detaljplanen ute på samråd. Efter att ha lyssnat på invånarnas åsikter har planen anpassats för att bättre passa in i Industrilandskapets 1900-tals fabriksbebyggelse. Det innebär att:

  • byggnadens högsta höjd har sänkts
  • byggandens höjd mot Motala ström har sänkts
  • mängden glas i fasaderna har minskats
  • Västra Grytsgatan ska återfå en tydlig gatukaraktär
  • träd ska planteras och gårdarna får mer grönska
  • taket får kläs med integrerade solceller.
Illustrationsbild som visar hur den framtida byggnaden skulle kunna se.

I granskningsförslaget har höjden sänkts och glasytorna begränsats. Illustration: Utopia arkitekter.

Detaljplanen innebär att den befintliga byggnad som härjades svårt av brand 2018 ersätts med en ny byggnad som ger förutsättningar för förverkligande av kommunens Vision 2035, bland annat med fler studenter, mer kultur och med näringsliv i toppklass.

Här kan vi se lite tydligare skillnaden i höjd mellan samrådsförslaget, som visas med röda linje och text, och granskningsförslaget. Illustration: Utopia arkitekter.

Här kan vi se lite tydligare skillnaden i höjd mellan samrådsförslaget, som visas med röda linje och text, och granskningsförslaget. Illustration: Utopia arkitekter.

Detaljplanen medger en bebyggelse med varierande höjder som trappar ner från sex våningar vid Södra Grytsgatan till en våning närmast Motala ström. Gården rusats upp och förvandlas till en inbjudande entré för studenter, forskare och professorer som har sina arbetsplatser i byggnaden.

Det reviderade förslaget till detaljplan ställs ut på granskning utställd 4 mars–2 april 2024.

Se mer på detaljplanesidan