Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Arkitekttävlingen för centralstationen avgjord

Norrköpings kommun har i samarbete med Sveriges Arkitekter arrangerat en tävling om hur den nya centralstationen med närmiljö ska se ut. Nu har juryn utsett det vinnande förslaget.

Illustration på ett hus med glasfasad och ett vält tak i trä som sträcker sig en bit ut.

Den nya centralstationen enligt förslaget Railway Renaissance. Det har tagits fram av Wingårdhs, Fredriksson Arkitektkontor, Bogl och Sigma Civil. Illustration: Wingårdhs

Publicerad

Vinnare är förslaget Railway Renaissance som har tagits fram av ett team bestående av Wingårdhs, Fredriksson Arkitektkontor, Bogl och Sigma Civil.

Det är en stor ära att få vara del i det här viktiga arbetet, som kommer att påverka många personer i lång tid framöver. Vi är glada att man valt vårt förslag, men det återstår mycket arbete innan alla bitar är på plats. Det är verkligen en spännande utmaning, säger Joakim Lyth, arkitekt på Wingårdhs.

Ett enat kommunfullmäktige tog 2020 beslut om att Ostlänken ska gå i upphöjt läge på en järnvägsbro genom Norrköping. Det ger goda möjligheter för stadsutveckling kring den nya stationen och alla trafikslag kan enkelt passera järnvägen.

Den ökade kapaciteten som Ostlänken innebär är nödvändig och skapar inte minst möjligheter till en utvecklad arbetsmarknad. Planeringen har kommit långt och arkitekttävlingen är en viktig milstolpe i projektet, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande och ledamot i juryn.

Nu kommer arbetet med utformningen av den nya stationen i Norrköping att gå in i en mer intensiv fas med utgångspunkt i det vinnande förslaget Railway Renaissance. Kommunen och det vinnande arkitektteamet ska bearbeta förslaget i samverkan med Trafikverket och Jernhusen.

Vi tycker att Railway Renaissance har löst mötet mellan järnvägen och staden på ett fint sätt. Faktum är att alla de fyra team som deltog har redovisat intressanta förslag, nu har vi ett brett kunskapsunderlag för arbetet framåt, säger Josef Erixon, projektledare på samhällsbyggnadskontoret och ordförande i jurygruppen.

Ur juryns utlåtande:

Med Railway Renaissance får Norrköping en resandets arkitektur som står sig under lång tid och blir en bra startpunkt för utvecklingen av Södra Butängen. Förslaget visar en stilig och enkel disposition av stationshallar, trafiklösning, platser och stråk i den nya centralstationen, som rätt genomförd blir en livfull plats i staden. Genom att lägga stor omsorg vid utformningen av järnvägsbrons kanter och undersida ges människor som vistas under bron en trivsam och trygg upplevelse. Stadsdelarna norr och söder om järnvägen binds väl samman med breda öppningar som ger god sikt under bron. Den gamla stationsbyggnaden införlivas på ett självklart sätt i stadsväven med hjälp av en klassiskt stram park, som blir en elegant fortsättning på pärlbandet av äldre parker i söder.

Illustration på människor som befinner sig i en park med en stor pool i mitten och sittmöbler runtomkring. I bakgrunden en stor byggnad med glaspartier till väggar, vält tak i ljust trä.

Centralstationen sedd från den södra parken, enligt det vinnande förslaget. Illustration: Wingårdhs

Perrongerna i genomskärning, under det glaspartier med bussar bakom. Till höger om bussarna spårvagnshållplats.

Så här ser perrongerna ut i förslaget. Illustration: Wingårdhs

Nuvarande stationsbyggnaden i förgrunden, park med träd, gräs och umgängesytor bakom, följt av korsande väg och sedan den nya stationen. Till höger om nuvarande stationsbyggnad en gata med spårvagnsspår.

Den nya stationen ligger bakom den nuvarande, med parkmiljö emellan. Illustration: Wingårdhs