Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Centrum

Norrköpings stadskärna har under de senaste åren kompletterats med en mängd nya bostäder, restauranger, hotell och kontorslokaler. Gamla rivningstomter har åter igen bebyggts.

Industrilandskapet vid Strömmens forsande vatten har fått ett tillskott på hundratals nya bostäder och många företag har flyttat in i de häftiga gamla fabrikerna. Och utvecklingen fortsätter, fortfarande syns flera byggkranar sväva över hustaken och fler väntas inom de kommande åren.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping