Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kriminalvården har beslutat om nytt häkte i Norrköping

Publicerad

Under tisdagen meddelade Kriminalvården beslutet om etablering av ett nytt häkte i Norrköping. Det ska ligga i anslutning till den planerade nya anstalten på Kvillingeslätten nära Ingelsta och omfatta cirka 180 platser.

Det här är ett bra beslut för Norrköping! Det ger fler jobb till kommunen. Platsen skapar en säkrare och mer funktionell miljö och vi har haft häktet som ett tänkbart scenario när vi tagit fram marken för den nya anstalten, säger Anna Selander, kommundirektör, kommundirektör.

Det nuvarande häktet vid polishuset med cirka 50 platser har länge varit underdimensionerat i relation till de ökade behoven. Det nya häktet, som förväntas ge cirka 140 nya arbetstillfällen, planeras med cirka 150 celler, varav 20 procent kommer att ha plats för två intagna. Det ger en total kapacitet på omkring 180 platser.

– Jag ser dagens nyhet som en följd av det utmärkta samarbete som Norrköpings kommun och Kriminalvården har. Vi har tydligt visat att vi är en långsiktig samarbetspartner till en viktig myndighet och att vi vill göra vår del för att säkra tillgång till häkten och fängelseplatser. Det är en viktig framtidsfråga för Sverige och kommer betyda många nya arbetsplatser till Norrköping, säger Sophia Jarl (M) kommunstyrelsens ordförande.

Målet är att den nya kriminalvårdsanläggningen, inklusive häktet och anstalten, ska vara i bruk från 2029 och helt färdigställd 2031.

Läs mer om beslutet på Kriminalvårdens hemsida