Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Logistik och hamnutveckling

Norrköping har ett av Sveriges bästa geografiska logistiklägen med tillgång till hamn, flygplats, järnväg och E4. I kombination med ledande logistikkompetens kan Norrköping erbjuda ett av de starkaste naven i det svenska transportsystemet. Här finns stor kapacitet och utrymme för expansion.

Norrköpings hamn växer

Norrköpings hamn har flyttat ut ur innerstan för att kunna ta emot fler och större fartyg. I Pampushamnen samlas nu all hamverksamhet. Hamnutvecklingsprojektet startade 2019 och utbyggnaden av hamnen är en satsning på cirka 1,3 miljarder kronor som möjliggör ökade godsvolymer och effektivare logistik. I september 2023 invigdes en ny hamndel med bland annat 220 meter ny kaj.

Läs mer om utvecklingen:

Flytt och utveckling av hamnen (norrkopingshamn.se)

Mer gods på räls

Kardonbanan är en sju kilometer lång järnvägsanslutning mellan södra stambanan och Pampushamnen som togs i drift 2021. Den effektiviserar hanteringen av gods och ökar andelen gods som fraktas på järnväg. Kardonbanan är också en förutsättning för att kunna bygga Ostlänken genom Norrköping då godshanteringen flyttar ut från centrala Norrköping.

Nästa steg togs i september 2022 när Trafikverket började bygga den nya godsbangården på Malmölandet. Den kommer att öka kapaciteten för längre och fler tåg så funktionaliteten optimeras i hela trafiksystemet. Detta ger både ökad effektivitet och minskade utsläpp som en del i den gröna omställningen.

Med nya spår, modern godsbangård och en modern hamn i toppklass får Norrköping mycket goda förutsättningar för effektiva och miljösmarta transporter.

Järnvägsspår, gröna fält och en lagerbyggnad under blå himmel med molntussar

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Relaterat

Vi kan erbjuda etableringsklar mark.