Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Verksamhetsmark

Norrköping är attraktivt för företagare och efterfrågan på verksamhetsmark är stor. Det är många som vill etablera, driva och utveckla företag här.

Vårt unika läge gör oss till ett av Sveriges bästa logistiknav och vi har ett näringsliv fullt av verksamheter och människor som inspirerar varandra. Nya lägen uppstår och detaljplaneras i takt med att staden och regionen förändras. Lägen uppstår i centrala staden och i etablerade områden men även i helt nya stadsdelar med attraktiva boendemiljöer.

Kontakta oss med era behov

Tillgången på verksamhetsmark varierar över tid, både att köpa och arrendera. Vi hjälper dig gärna med aktuella möjligheter, så kontakta oss med dina behov. För att kunna hjälpa er på bästa sätt behöver vi veta vilka ni är och vad ni söker. Anmäl ert intresse här så vi kan notera er på vår intresselista för mark.

Här kan du anmäla ert intresse

Näringslivsavdelningen i Norrköpings kommun är ansvarig för kommunens verksamhetsmark i samverkan med avdelningen strategisk samhällsutveckling vid samhällsbyggnadskontoret.

Kontakt

Näringsliv och externa relationer

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping

Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.

Vill du bygga bostäder?