Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Sandbyhov

Sandbyhov genomgår just nu en stor omvandling. Från en stadsdel som länge präglats av äldreomsorg- och vårdinrättningar till en modern, blandad stadsdel med bostäder, kommersiell service, vård- och äldreboenden samt vackra parkmiljöer och ett torg.

Här kan det byggas omkring 275 nya lägenheter var av ett 20-tal radhus. Dessutom blir det omkring 100 lägenheter i äldreboenden och trygghetsboenden, en ny idrottshall och en vårdcentral.

Kommunen ansvarar för att bygga ut nya gator, parker och torg i området. Här blir det även en ny hundrastgård och lekmiljö för barn. Läs mer om kommunens arbete i området här.

Det privata fastighetsbolaget Hemsö äger stor del av marken i Sandbyhov och är de som står för den största delen av byggnationen av nya hus. Läs mer om utvecklingen i Sandbyhov på hemso.se.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping