Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Söderport

I perfekt läge för en hållbar livsstil växer det nya området Söderport fram. Här planeras 500 nya bostäder med spårvagnshållplatsen precis utanför huset, en kort promenad från Vrinneviskogens motionsspår och all service i Mirum galleria.

Kvarteren Balkongen och Altanen har byggts klart och fyllts av liv och rörelse. Detaljplanen för kvarteret Portlåset har vunnit laga kraft och nästa steg är att påbörja byggnation.

I samband med byggnation av nya bostäder kommer kommunen att bygga nya vägar, en mindre park och ett torg i området med planerad byggstart hösten 2025. I väntan på att parken kan byggas skapas en tillfällig ängsyta.

Här kan du läsa mer om park- och torgprojektet i Söderport

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Relaterat