Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Kontakta upphandling- och inköpsenheten

Björn Andrén
Upphandlings- och inköpschef
011-15 17 95
bjorn.andren@norrkoping.se

Magnus Böckert
Upphandlare, IT och telefoni
011-15 62 53
magnus.bockert@norrkoping.se

Elin Dolk
Avtals- och inköpscontroller
011-15 62 54
elin.dolk@norrkoping.se

Jill Hägle Lilliebjörn
E-handelsförvaltare och inköpscontroller
011-15 62 57
jill.haglelilliebjorn@norrkoping.se

Charlotte Andersson
Upphandlare, varor och tjänster
011-15 62 60
charlotte.andersson2@norrkoping.se

Anna Cornelius
Upphandlare, varor och tjänster
011-15 62 61
anna.cornelius@norrkoping.se

Clifford Landin
Upphandlingsjurist
011-15 62 51
clifford.landin@norrkoping.se

Matilda Johnsson
Upphandlingsassistent/fordonssamordnare
011-15 62 56
matilda.johnsson@norrkoping.se

Fordon
fordonssamordning@norrkoping.se