Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Ny pendlarparkering i Bossgård

Bossgårdsvägen flyttas och det ska byggas en ny pendlarparkering.

Under 2024 ska Norrköpings kommun bygga om i Bossgård. En pendlarparkering ska byggas för att göra det smidigare för pendlare.

Den befintliga Bossgårdsvägen utanför Vikbolandsskolan byggs om till en bussgata för en tryggare och för en mer trafiksäkermiljö för skolbarnen. Samtidigt byggs nya hållplatser intill pendlarparkeringen på Skenäsvägen för att det ska bli smidigare för kollektivtrafikresenärer.

En ny väg byggs på fältet för allmän trafik som ersätter befintliga Bossgårdsvägen utanför Vikbolandsskolan då den blir en bussgata.

Tidplanen är preliminär och arbetet kommer att påbörjas tidigast våren 2024 och projektet kommer att färdigställas hösten 2024.

Sidan kommer att uppdateras under projektets gång.

Planerad publicering i e-avrop: vår 2024
Planerad byggstart: vår 2024
Planerat färdigställande: höst 2024
Kontakt: Projektsamordnare Anneli Bellinger, 011-152863,
e-post: anneli.bellinger@norrkoping.se

Kartbild som visar var den nya pendlarparkeringen ska anläggas i Bossgård

Kartbild som visar var den nya pendlarparkeringen i Bossgård ska ligga. Klicka på bilden för att se den i större storlek.