Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Stadsdelspark i Hageby Navestad

Syftet med parkprojektet är att komplettera och utveckla Kopparkullens och Atriumparkens innehåll, olika rumsligheter och entrépunkter för att möta kraven vi ställer på våra stadsdelspaker.

Upprustningen kommer att tillföra nya värden i form av till exempel blomning och mötesplatser, samt bibehålla eller stärka befintliga värden. Ett befintligt värde som lyfts fram som speciellt viktigt är lekplatsen och då specifikt med mer utmanande och spännande lekredskap.

Stadsdelsparkens gestaltningsnivå föreslås vara medel med vissa inslag av högre gestaltningsnivå, exempelvis via det konstnärliga samarbetet som planeras. Detta på grund av att Hageby och Navestad är stadsdelar som skulle gynnas av att locka folk från omkringliggande stadsdelar och resterade Norrköping.

Planerad byggstart: vinter 2023/2024
Planerat färdigställande: sommar 2024
Kontakt: Projektledare Lars Bladh, 011-15 79 21, lars.bladh@norrkoping.se

Kartbild som visar var den nya stadsdelsparken ska byggas i Hageby Navestad.

Kartbild som visar var den nya stadsdelsparken i Hageby Navestad ska byggas. Klicka på bilden för att se den i större storlek.