Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Svärtinge skogsbacke - etapp 3

Vi planerar för nästa etapp av Svärtinge skogsbacke.

Kartbild med etappindelning. De nya vägarna ligger norr om de redan utbyggda vägarna.

Planerad publicering i e-avrop: okänt i dagsläget
Planerad byggstart:
Planerat färdigställande:

Kontakt: Projektsamordnare Jan Holmberg. Telefon: 011 15 28 35, 
e-post: jan.holmberg2@norrkoping.se.

Projektledare Fredrik Melefors, Pontarius. Telefon 0708-44 05 46
e-post: fredrik.melefors@pontarius.com. 

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping