Boendeparkering

Boendeparkering ger boende möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser till lägre avgift. För att boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd. 

Alla får parkera på boendeparkeringar, men du som har boendeparkeringstillstånd har rätt att köpa din biljett till reducerat pris.
Med tillstånd för boendeparkering får du stå på samma boendeparkeringsplats i upp till 6 dygn. Kontrollera att det inte är parkeringsförbud under perioden.

Ansök om boendeparkeringstillstånd

Grundvillkoret för att kunna få ett tillstånd för boendeparkering är att du är skriven i ett område där boendeparkering gäller och står som registrerad ägare till det fordon som ansökan gäller.

Du behöver vara registrerad på din nya folkbokföringsadress innan du ansöker om boendeparkeringstillstånd via vår e-tjänst.

Information om boendeparkering

Observera att du behöver avvakta minst ett dygn efter att din folkbokföringsadress är registrerad innan du ansöker om boendeparkeringstillstånd via vår e-tjänst. Folkbokför dig gör du på Skatteverkets webb.

Detta för att uppgifterna behöver uppdateras i våra system, annars finns risk för att du får felmeddelande om att du inte bor på giltig adress.

Boendeparkeringstillståndet är gratis och gäller i två år. Om du flyttar från den adress där du har ditt boendeparkeringstillstånd eller byter fordon slutar boendeparkeringstillståndet att gälla. 

Ansök om boendeparkering för tjänstebil

Det går att söka boendeparkering för tjänstebil om du använder bilen även privat. För att göra en ansökan använder du vår e-tjänst och kompletterar din ansökan med intyg. 

Efter två år behöver du ansöka om boendeparkeringstillstånd igen för att boendeparkeringstillståndet ska fortsätta gälla.

Boendeparkering om du inte är folkbokförd där du bor

Om du bor i ett område med boendeparkering men är folkbokförd på en annan adress, till exempel om du har en övernattningslägenhet, kan du ha rätt till boendeparkering. För att ha rätt till boendeparkering behöver du vara ägare till bilen och ha dina personuppgifter på kontraktet för bostaden.

För att göra din ansökan ska du använda vår e-tjänst samt komplettera ansökan med ett hyreskontrakt eller köpekontrakt. Detta gäller endast när du inte kommer folkbokföra dig på adressen inom boendeparkeringsområdet.

Efter två år behöver du ansöka om boendeparkeringstillstånd igen för att boendeparkeringstillståndet ska fortsätta gälla.

Här gäller boendeparkering

Boendeparkering gäller för närvarande i tio områden: Centrum (C-NV, C-NÖ, C-SV, C-SÖ) , Söder, Öster, Norr, Klingsberg, Ektorp och Kneippen.

Parkeringsplatserna för boendeparkering har tilläggstavlor som visar vilket område de tillhör. Besökare parkerar till ordinarie taxa.

Med boendeparkeringstillståndet får du bara parkera inom ditt boendeparkeringsområde. Kolla skyltning på plats för att veta vad som gäller.

Se boendeparkeringsområden på kartan

Kostnad för boendeparkering

Tillståndet för boendeparkering är gratis men du behöver betala för tiden du parkerar.

Priset för boendeparkering är:

  • 70 kronor för 7 dygn
  • 250 kronor för 30 dygn
  • 1250 kronor för 180 dygn

Biljetter för boendeparkering kan du köpa via EasyPark i telefonen eller med betalkort eller bensinkort i alla biljettautomater märkta med Boendeparkering. Det går också att köpa ett kort hos Kontaktcenter.

Inköpt biljett gäller för kommande 7 eller 30 dygn.

Frågor och svar om boendeparkering

Min bil är på verkstad, kan jag boendeparkera med min lånebil?

Om du har ett boendeparkeringstillstånd till din ordinarie bil, kan du få en kortare dispens för en lånebil. Vi lämnar endast dispens för lånebil från verkstaden, inte bilar som du lånar privat.

Ring Kontaktcenter för att få hjälp på telefon 011-15 00 00

Är man garanterad parkeringsplats?

Ett boendeparkeringstillstånd innebär ingen garanti att hitta en parkeringsplats varje gång du ska parkera. Tillståndet innebär endast att innehavaren har möjlighet att parkera till en fast avgift utan att betala för parkeringen vid varje enskilt tillfälle.

Jag har fått parkeringsanmärkning trots biljett för boendeparkering?

En boendeparkeringsbiljett är bara giltig tillsammans med ett godkänt tillstånd. Om du vill motsätta dig en anmärkning ska du vända dig till polismyndigheten.

Kan man få tillstånd även om man inte själv äger bilen?

Boendeparkeringstillståndet tillhör bilen och bilen måste därför vara knuten till den sökande. Om bilen är en förmånsbil eller tjänstebil ska ett intyg från arbetsgivaren bifogas ansökan, där arbetsgivaren intygar att bilen även får användas av den sökande privat. Tillstånd medges inte för lånad bil som står registrerad på annan privatperson. Det är tillåtet att ansöka om boendeparkering om du har hyrt en bil från auktoriserat hyresföretag. Hyresavtalet ska vara undertecknat av båda parter vid ansökan om boendeparkering.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Boendeparkering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping