Elin, förrättningslantmätare

Möt Elin Åberg och hör henne berätta om på vilket sätt hennes jobb som förättningslantmätare i Norrköpings kommun är så varierande och fritt.

En av de bästa sakerna med att jobba som förrättningslantmätare i just Norrköpings kommun är att man har friheten att välja mycket vilka arbetsuppgifter man vill jobba med, att det är väldigt fritt.