Familjerådgivning

Till Familjerådgivningen kommer par som har relationsproblem och som behöver stöd och hjälp. Hit kan man komma som sambos, gifta, särbos eller separerade.

Ring Familjerådgivningen 011-10 87 60 om du är intresserad av familjerådgivning.

Familjerådgivningen erbjuder

  • krisbearbetning och behandling genom professionella samtal
  • information om samlevnadsfrågor
  • konsultation inom ramen för det utåtriktade arbetet
  • personal med hög kompetens och lång erfarenhet
  • subventionerad avgift.

Relationen i fokus

Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsproblem, främst i den vuxna parrelationen. Det kan vara par som vill förbättra sin relation och fortsätta leva tillsammans eller par där en eller båda vill separera.

Det kan vara kvardröjande problem efter en separation eller behov av hjälp och stöd i föräldraskapet.

Det kan också handla om relationen mellan vuxna barn och föräldrar eller relationen till närstående släktingar.

Sekretess

Familjerådgivningen har i sitt arbete absolut sekretess både i förhållande till enskilda som till myndigheter. Här förs varken journaler eller register och den som vill kan vara anonym.

Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet och riktar sig till personer som bor i Norrköping, Finspång och Söderköping.

Samtal – en möjlighet

Familjerådgivarens arbete är inriktat mot att:

  • hjälpa var och en i parrelationen att tydligare se och förstå sig själv, sin partner och gemensamma problem
  • bearbeta låsningar och beteendemönster som är hindrande i relationen
  • medverka till en ökad insikt om egna val och förutsättningar för att skapa bättre handlingsmönster framöver.

Familjerådgivarna är socionomer med vidareutbildning i psykoterapi och sexologi och har många års erfarenhet av relationsproblematik och parsamtal. Flertalet är auktoriserade familjerådgivare.

Olika former av familjerådgivning

Ni kan välja mellan traditionell familjerådgivning där ni har möjlighet att boka in flera samtal med samma familjerådgivare, eller att boka Ett Samtal.

Ett Samtal vänder sig främst till par som vill komma på endast Ett Samtal med familjerådgivare inom en vecka. Ett Samtal kan mer betraktas som en konsultation där både par och rådgivare behöver fokusera på vad som är viktigast just nu.

Kontakt

Familjerådgivningen

Olai Kyrkogata 50
602 33 Norrköping

Telefontider:
Vardagar kl 11.00-12.00

Övrig info:
Vi har av sekretesskäl valt att avstå från kontakt via e-post.

Hitta till familjerådgivningen