Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken), Såpkullen

Program för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 11 december 2007, § 247.

Syftet med programmet var att belysa ett stort antal bostäder och lokaler som kan tillskapas på de båda fastigheterna, Såpkullen 1:1 och Såpkullen 1:2, tillsammans.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.