Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Björnviken (Herstadberg, Loddby, Bredudden, Stridsudden och Grymön)

Program för området kring Björnviken (Herstadberg, Loddby, Bredudden, Stridsudden och Grymön) inom Herstadberg, Händelö och Kvillinge landsbygd i Norrköpings kommun

Syftet med programmet är att undersöka möjligheterna till förtätning och utveckling av bostadsbebyggelse samt titta på hur området genom gång- och cykelstråk kan knytas samman med stan och Åby.

Arbetet med programmet är vilande. Stadsplaneringsnämnden kommer att ta beslut om arbetet med programmet ska fortsätta.

Samråd

Samrådstiden var 28 mars - 15 maj 2013.

Samrådshandlingar:
Program Pdf, 3.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 176.4 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.