Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Aspfjärilen 2, Smedby

Detaljplan för fastigheten Aspfjärilen 2 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.

Den 11 juni 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.