Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Bägaren 3 och Bägaren 5-7, Nordantill

Detaljplan för fastigheten Bägaren 3 och fastigheterna Bägaren 5-7 inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan samt garage i källare.

Den 15 januari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.