Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Borg 11:2 och Taktpinnen 4, Klockaretorpet

Detaljplan för del av fastigheterna Borg 11:2 och Taktpinnen 4 inom Klockaretorpet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig byggnad med cirka 1000 kvadratmeter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.

Den 15 januari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 december 2020.

 

Kontakt

Elias Allouche
planarkitekt
011-15 19 68

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.