Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Dagsbergs-Ljunga 3:10, Ljunga

Detaljplan för del av fastigheten Dagsbergs-Ljunga 3:10 inom Ljunga i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att omvandla till bostäder. Möjliggöra för kommunala lokaler i form av särskilt boende eller skoländamål.

Den 13 februari 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.