Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Kastanjen 1-5, Haga

Detaljplan för fastigheterna Kastanjen 1-5 inom Haga i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse för att möjliggöra för att kunna bilda en fastighet.

Den 13 september 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.