Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Motorn 12, Sylten

Detaljplan för fastigheten Motorn 12 med närområde inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplan är att möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.

Den 18 september 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadskontoret som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.