Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Pardansen 3, Navestad

Detaljplan för fastigheten Pardansen 3 inom Navestad i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen till den mera generella användningen av centrumverksamhet.

Den 10 november 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.