Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Rapsbaggen 1 och 2 samt del av fastigheten Smedby 6:1, Smedby

Detaljplan för fastigheterna Rapsbaggen 1 och Rapsbaggen 2 samt del av fastigheten Smedby 6:1 med närområde inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att befintlig handelsverksamhet ska kunna bygga ut.

Den 22 april 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.