Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Rapsfjärilen 11, Smedby

Detaljplan för fastigheten Rapsfjärilen 11 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad av befintlig bebyggelse till totalt nio meters byggnadshöjd för att kunna utöka sin verksamhet inom fastigheten.

Den 8 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.