Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Skarphagen 1:1 (Dalviksgatan), Skarphagen

Detaljplan för del av fastigheten Skarphagen 1:1 (Dalviksgatan) inom Skarphagen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskoleverksamhet.

Den 14 september 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.