Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Information för utförare

Smittförebyggande åtgärder

Här hittar du som utörare information och dokument för utskrift om smittförebyggande åtgärder mot virusorsakade luftvägsinfektioner.

Smittförebyggande åtgärder mot virusorsakade luftvägsinfektioner PDF Pdf, 150.6 kB.

Använd munskydd – Affisch för utskrift PDF Pdf, 57.7 kB.

Minska risken för smittspridning – Affisch för utskrift PDF Pdf, 48 kB.

Så använder du engångsmunskydd Pdf, 2.1 MB.

Bosättning och vistelsekommun

När våra invånare tillfälligt vistas i en annan kommun kan Norrköpings kommun göra beställningar av insatser till den aktuella kommunen. Här hittar du som ska fakturera vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun, för insatser som ni utfört, de uppgifter du behöver. Här finns prislista och en blankett för tidrapportering som utgör en del av ert faktureringsunderlag.

Fakturering ska ske i direkt anslutning till vistelsen, i de fall vistelsen är längre än en månad sker faktureringen månadsvis.

Faktureringsadress:
Norrköpings kommun
Fakturaskanningen
Referenskod 292701
601 69 Norrköping

Vid fakturafrågor kontakta: administratorer.vom@norrkoping.se

Prislista 2023

Hemtjänst**

Pris per timme (kr)

Kommunal grundersättning

453

Kommunal landsbygdsersättning

474

Privat grundersättning

480

Privat landsbygdsersättning

501

Reducerad grundersättning

471

Reducerad landsbygdsersättning

492

Natt

825

Boendestöd


Dag

758

Personlig assistans


LSS*

295

SFB*

325

Hemsjukvården

Pris per besök (kr)

Hemsjukvården

1 186

*Inkl anhörigvård och ledsagning

**Inkl anhörigvård, avlösarservice och ledsagning

Prislista 2023

Gruppbostäder

Bemanning per plats - dag

Bemanning per plats - natt


Pris per dygn (kr)

Nivå 1

0,20

0,28

1 371

Nivå 1B

0,25

0,28

1 461

Nivå 2

0,40

0,28

1 740

Nivå 2B

0,50

0,28

1 918

Nivå 3

0,90

0,28

2 667

Nivå 3B

1,13

0,28

3 078

Nivå 4

1,60

0,28

3 952

Nivå 4B

2,00

0,28

4 666

Gruppbostäder (SoL-beslut)
Nivå 1

0,20

0,28

1 465

Nivå 1B

0,25

0,28

1 554

Nivå 2

0,40

0,28

1 833

Nivå 2B

0,50

0,28

2 011

Nivå 3

0,90

0,28

2 759

Nivå 3B

1,13

0,28

3 170

Nivå 4

1,60

0,28

4 042

Nivå 4B

2,00

0,28

4 756

Servicebostäder
Nivå 1

0,20

0,08

893

Nivå 1B

0,25

0,08

972

Nivå 2

0,40

0,08

1 251

Nivå 2B

0,50

0,08

1 430

Nivå 3

0,90

0,08

2 179

Nivå 3B

1,13

0,08

2 590

Nivå 4

1,60

0,08

3 463

Nivå 4B

2,00

0,08

4 178

Korttidsplatser barn
Nivå 1

1,65

0,42

4 188

Nivå 2

2,00

0,10

4 248

Korttidsplatser vuxna
Nivå 1

1,65

0,53

4 421

Nivå 2

2,00

0,42

4 879

Särskilt boende äldre
Vanlig säboplats

0,72


2 126

Demensplats

0,74


2 167

Korttidsplats

0,78


2 320

Special

1,05


2 798

Dagverksamhetkr/timme

Dagverksamhet

0,24


490

Daglig verksamhetkr/timme

Nivå 1

0,25


141

Nivå 2

0,50


228

Nivå 3

0,80


331


När brukaren är skriven i Norrköpings kommun och vistas i en annan kommun under en kortare period fakturerar vi kostnaden för personens insats för trygghetslarm. För 2024 är kostnaden för trygghetslarm 364kr/månad.

Rapportering av utförd tid görs på tidrapporten nedan. Vid längre vistelser används en tidrapport per månad.

Tidrapporteringsmall Excel, 23.4 kB.

Mat och måltid

Statsbidrag inom vård- och omsorg

Staten ger kommuner och regioner generella och riktade statsbidrag. Använd blanketten och ansök om riktade statsbidrag inom vård- och omsorg där staten gjort överenskommelser med SKR - Sveriges Kommuner och Regioner.

Ansökan om statliga medel Pdf, 47.4 kB.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret