Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Hemtjänst - Regelverk, riktlinjer och rutiner

Här finns information och viktiga dokument för dig som utförare av hemtjänst.

Håll koll på senaste nytt

Du kan välja att prenumerera på uppdateringar av denna sida. Då får du e-post när ny information lagts upp på sidan.

Hantera prenumeration

Regelverk, riktlinjer och rutiner

Här finns rutinen som beskriver vad du som utförare behöver göra för att brukaren ska få rätt avgift på sin faktura:

Inrapportering ordinärt boende, hemtjänst för privata utförare. Pdf, 461.2 kB.

Mer information om avgifter och taxor inom vård och omsorg.

Film om utbildning i läkemedelsdelegering

Rutin delegeringsutbildning Pdf, 171.1 kB.

Från 1 mars 2024 införs ett nytt arbetssätt för utbildning i läkemedelsdelegering. Steg 1 kommer att vara en digital utbildningsdel som avslutas med ett test/prov i Evikomp.

I filmen visar vi bland annat hur du loggar in i systemet för att hitta utbildningen och testet. Vi visar också hur du går tillväga med fortsatt utbildning i steg 2, som är en fysisk utbildning av sjuksköterskor inom hemsjukvården. Steg 2 avslutas med ytterligare ett test innan du får din läkemedelsdelegering - under förutsättning att du har klarat och fått godkänt på båda testerna. I filmen går vi också igenom vad som sker om du inte får godkänt på de tester du gör.

Filmen vänder sig till personal och chefer som är privata utförare inom hemtjänsten, och som får sin utbildning i läkemedelsdelegring av hemsjukvården.

Dokumentation och hälso- och sjukvårdsjournal

Direktiv för dokumentation Pdf, 946.9 kB.

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering Pdf, 412.6 kB.

Sammanhållen journalföring

Direktiv Sammanhållen journalföring Pdf, 797.1 kB.