Dina förmåner

Förutom meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella kollegor erbjuder vi dig en hel del förmåner. Allt för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt att utföra ditt jobb.

Möjlighet att själv bestämma över din arbetstid

I Norrköpings kommun finns möjlighet till inflytande över sin arbetstid inom många verksamheter. Du som medarbetare har, inom angivna ramar, möjlighet att själv bestämma över din arbetstid med hänsyn till verksamhetens krav.

Flexibel arbetstid

En del av kommunens arbetsplatser har kontorsarbetstid med flextid. Flexibel arbetstid innebär att du har möjlighet att att själv bestämma över en viss del av arbetstiden.

Heltidsarbete som norm

Hos oss har vi utgångspunkten att alla arbetar heltid. Som nyanställd får du alltid en heltidsanställning i grunden, men den som önskar arbeta deltid har också möjlighet att tillfälligt eller i ett längre perspektiv få tjänstledigt och arbeta i den omfattning som önskas.

Individuell lön

Hos oss är lönerna individuella och utgår från ansvar, arbetets svårighetsgrad, kompetens och på vilket sätt arbetet utförs. Det innebär att du själv kan påverka din löneutveckling genom goda prestationer.

Fler semesterdagar ju äldre du blir

Som medarbetare i Norrköpings kommun får du betald semester första året du är anställd och antalet semesterdagar ökar ju äldre du blir:

  • upp till 40 år får du 25 semesterdagar
  • när du fyller 40 år får du 31 semesterdagar
  • när du fyller 50 år får du 32 semesterdagar

Möjlighet till fler semesterdagar

För många medarbetare finns möjlighet att, i samband med den årliga löneöversynen, växla löneökning till extra lediga dagar. Du kan växla till dig maximalt tio extra lediga dagar. Många medarbetare har även möjlighet att byta semesterdagtillägget mot fler lediga dagar. Beroende på ålder får man då fem eller sex extra lediga dagar per år.

Upp till 2 500 kr till friskvård

Hos oss får alla medarbetare ett friskvårdsbidrag på upp till 2 500 kronor per kalenderår. Genom vår hälso- och friskvårdsportal kan du köpa friskvårdsaktiviteter och få hälso- och träningstips.

Kompetensutveckling

I Norrköpings kommun ska alla medarbetare ha en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen utgår från de utvecklingsbehov som du och din chef har i identifierat i medarbetar- och lönesamtalen.

Privata försäkringar med förmånliga premier och villkor

Norrköpings kommun erbjuder alla tillsvidareanställda medarbetare möjlighet att teckna privata försäkringar till förmånliga premier och villkor.

Rätt att vara föräldraledig

Alla medarbetare i Norrköpings kommun har rätt att vara föräldraledig på hel- eller deltid. Du har även rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år eller slutat första klass.

Extra tillägg till föräldrapenningen

För att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet får kommunens medarbetare ett föräldrapenningtillägg. Föräldrapenningtillägget kan utbetalas som längst till dess att barnen är 24 månader.

Tillägg av sjuklön

Vid sjukdom får alla medarbetare sjuklön motsvarande 10 % av lönen från dag 15 för att minska inkomstbortfallet. Sjuklön kan betalas till och med dag 90. Om du är sjuk längre än 90 kalenderdagar kan du få ersättning för tio procent av lönebortfallet genom en sjukförsäkring.

Tjänstepension

Som anställd i Norrköpings kommun har du tjänstepension i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension.

Spara extra till pensionen

Alla tillsvidareanställda medarbetare erbjuds att spara extra pengar till sin pension genom bruttolöneavdrag. Det innebär att du växlar en del av din bruttolön till placering i en pensionsförsäkring.