Medarbetarskap

Vi är medskapare

Det verkliga värdet av våra arbeten uppstår i mötet mellan oss medarbetare och kommuninvånarna, våra brukare och kunder. Det är i mötet som tjänsten skapas och levereras. Därför behöver vi:

 • Göra oss delaktiga!
  Vi gör oss själva engagerade, delaktiga och professionella. Det innebär ett stort ansvar men också möjligheter att kunna påverka.
 • Tänka om och tänk nytt!
  Att fokusera på möjligheter och förstå kraften i förändringar är viktiga egenskaper för oss som arbetar här. Våra jobb förändras. Nya frågor kräver nya svar och vi söker ständigt nya sätt att förbättra och effektivisera våra tjänster.
 • Se! Lyssna! Fråga!
  Vi delar med oss av information, insikter, kompetens och erfarenheter i våra möten. Öppenhet och prestigelöshet är viktiga egenskaper hos oss medarbetare.
 • Vara tillgänglig!
  Att ge god samhällsservice och att hålla vad vi lovar, att skapa förtroende och tillit, är viktigt för oss. De som använder våra tjänster ska känna att vi finns här för deras skull.