Vårt ledarskap

Ledarskap


Som chef i Norrköpings kommun har du det sammanhållna ansvaret för verksamheten, arbetsmiljön och ekonomin. Du tydliggör uppdraget och skapar förutsättningar för att nå verksamhetsmålen genom att stärka engagemang, delaktighet och motivation.

  • Tydliggör och kommunicerar uppdraget
    Vår organisation står sällan still, därför är du som chef en förändringsledare som kontinuerligt tydliggör och kommunicerar uppdraget. För att lyckas med uppgiften är det viktigt att stödja och underlätta medarbetarnas inflytande, självständighet och ansvar.
  • Leder verksamheten
    Med starkt fokus på kommuninvånarnas behov ska du som chef med tydlighet och trovärdighet skapa förståelse för målen. Du bygger förtroende genom att driva processerna med ett respektfullt förhållningssätt och styr verksamheten mot de gemensamma målen.
  • Stärker medarbetarna
    Genom att aktivt involvera medarbetarna i verksamhetsarbetet, skapar vi förtroende och tillit till varandra. Det ökar möjligheten att nå våra mål samtidigt som vi växer med uppgiften. Att lyssna och lita på varandra, visa respekt för allas lika värde och verka för mångfald i verksamheten är en självklarhet.