Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Utförare av bostad med särskild service enligt LSS - totalentreprenad

Här finns information och viktiga dokument för dig som är utförare av bostad med särskild service enligt LSS totalentreprenad.

Länk till upphandlingsdokument (Sista anbudsdag 2023-04-29)

Håll koll på senaste nytt

Du kan välja att prenumerera på uppdateringar av denna sida. Då får du ett e-post när ny information lagts upp på sidan.

Hantera prenumeration

Regelverk, riktlinjer och rutiner

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:10 om basal hygien i vård och omsorg

Direktiv/riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Pdf, 834.6 kB.

Dokumentation – vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvård Pdf, 946.9 kB.

Inhämtande av samtycke Pdf, 847.7 kB.

Läkemedelshantering Pdf, 412.6 kB.

Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Pdf, 684.2 kB.

Sammanhållen journalföring Pdf, 740 kB.

Hygienriktlinje Pdf, 3.3 MB.

Instruktioner/rutiner

Rutin på hälso- och sjukvårdens område kallades tidigare instruktion. Namnbytet har skett i och med revidering av Riktlinje för styrande och stödjande dokument på vård- och omsorgskontoret VON 2020/0997. Under en övergångsperiod används båda begreppen, då övergången sker successivt. Begreppen har samma innebörd.

Handbok i habiliterings- och rehabiliteringsprocessen Pdf, 290.1 kB.

Undersökning av person som fallit Pdf, 308.6 kB.

Riktlinjer

Riktlinje för nationella brukar- och enhetsundersökningar Pdf, 1 MB.

Riktlinjer för användning av skyddsåtgärder inom vård och omsorg Pdf, 934.1 kB.

Riktlinje för arbetstekniska hjälpmedel, inklusive personlyftar och vårdsängar Pdf, 292.1 kB.

Riktlinje för grundutrustning av hjälpmedel i Norrköpings kommuns bostad med särskild service LSS, korttidsvistelse LSS, korttidsboende SoL, särskilt boende SoL och daglig verksamhet LSS och SoL Pdf, 1.1 MB.

Samverkansdokument, Region Östergötland

Handrehabilitering, Överenskommelse mellan Närsjukvården i Region Östergötland och länets kommuner Pdf, 1.9 MB.

Riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering

Samverkansrutiner

Regler för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Information

Med anledning av läget i vår omvärld så är det viktigt att vi står förberedda inför en eventuell kris, som till exempel avbrott i elförsörjning eller en hackerattack. Det är dags att snarast se över kontinuitetsplaner och att vi lever upp till innehållet i dessa.

Att tänka på:

  • Se över att era kontinuitetsplaner är aktuell och tillgänglig för medarbetarna
  • Läkemedelslistor är utskrivna
  • Personkort utskrivna
  • Journaluppgifter (enligt dokumentationsdirektivet, legitimerad personal ansvarar för vilken dokumentation som ska skrivas ut i pappersform för att säkra den medicinska vården)
  • Säkra upp så att tomma journalblad finns utskrivna

Hur ofta journaluppgifterna sedan behöver skrivas ut är beroende på hur frekvent dessa ändras och därmed behöver legitimerad personal göra bedömningar kring detta. I detta läget vi har just nu i världen så rekommenderar Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att man gör det en gång per vecka, innan helgen.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret