Butängen och nytt resecentrum

Butängen och nytt resecentrum 2018-09-12T09:19:26+00:00
Butängen och nytt resecentrum

Butängen och nytt resecentrum

Med det nya resecentrumet som hjärta kommer Butängen att fyllas med nytt liv. Området som idag präglas av handel och småindustri kommer att förvandlas till en modern, levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Närheten till resecentrum, och därmed även Stockholm, gör stadsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på. Här skapas plats för minst 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser.

 

Rätt läge för Norrköpings nya centralstation

Trafikverket och Norrköpings kommun har tillsammans gjort en förprojektering för Norrköpings nya centralstation kan byggas. Under förprojekteringen har man tittat närmare på hur man kan bygga en upphöjd järnväg och jämfört det med en järnväg i marknivå där flera broar kopplar ihop den norra och den södra sidan av järnvägen. Utredningen visar att det är möjligt att bygga stationen i upphöjt läge och att kostnaden är ungefär den samma som att bygga järnvägen i marknivå med flera broar över spåren.

Fortfarande har inget beslut fattats kring hur den nya stationen ska byggas och hur kostnaderna ska fördelas mellan kommunen och trafikverket. 

Norrköpings kommun arbetar för att det nya stationen ska byggas i upphöjt läge, där bland annat spårvagnar kan passera under spåren. Ett upphöjt läge skapar bäst förutsättningar för att kunna utveckla Butängen till en ny del av innerstaden. Dessutom ger det bra förutsättningar för snabba byten mellan tåg, buss, spårvagn eller cykeln.

Hur en upphöjd järnväg och station skulle kunna utformas presenteras i filmen nedan:

 

Planprogram skapar struktur och sammanhang

Just nu pågår arbetet med ett planprogram för den södra delen av Butängen och Johannisborg. Planprogrammet kommer att fastställa en struktur för hur den nya stadsdelen som växer fram i Butängen och stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planprogrammet kommer också att belysa kopplingarna mot Inre hamnen och staden i övrigt. Samråd kan ske först efter att det är bestämt hur Norrköpings nya resecentrum ska byggas.

Karta som markerar planområdet

Kartan visar området för planprogrammet.

Arkitekttävling för nytt resecentrum

En arkitekttävling för utformningen av Norrköpings nya resecentrum planeras att genomföras när spårens läge genom Butängen är mer preciserade. Arkitekttävlingens syfte är att ta fram ett mera detaljerat förslag för utformningen av resecentrumet med fokus på bland annat resenärerna och mötet mellan staden och resecentrum.

Medborgardialog

Under perioden 15 februari till 15 mars 2017 fanns möjligheten att tycka till om Norrköpings nya resecentrum via en enkät och i sociala medier. Ta del av resultatet här.

Karta

Nyheter om Butängen och nytt resecentrum

Ta del av planerna för framtidens trafik

2018-10-19|Inga kommentarer

Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att [...]

  • Barnhand håller i ett rött leksakståg som åker på en trä-räls på en gräsmatta.

Viktiga beslut fattade om Ostlänken

2018-10-10|Inga kommentarer

Trafikverket ansvarar för förutsättningarna för utbyggnaden av nya stambanor i enlighet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Trafikverket har beslutat [...]

Så kan Norrköpings nya centralstation byggas

2018-09-06|4 Kommentarer

Trafikverket och Norrköpings kommun har tillsammans gjort en förprojektering för Norrköpings nya centralstation som planeras i samband med att den [...]