Butängen och nytt resecentrum

Butängen och nytt resecentrum 2017-12-07T10:30:30+00:00
Butängen och nytt resecentrum

Butängen och nytt resecentrum

Med det nya resecentrumet som hjärta kommer Butängen att fyllas med nytt liv. Området som idag präglas av handel och småindustri kommer att förvandlas till en modern, levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Närheten till resecentrum, och därmed även Stockholm, gör stadsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på. Här skapas plats för minst 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser.

 

Rätt läge för Norrköpings nya resecentrum

Just nu pågår intensiv planering av hur Ostlänken ska byggas i Norrköping. Ett viktigt beslut som ska fattas är placeringen av Norrköpings nya resecentrum. Bland annat jämförs kostnader, tekniska lösningar och påverkan på stadsbilden för de båda förslagen; markförlagt eller upphöjt läge.

Norrköpings kommun arbetar för att det nya resecentrumet ska byggas i upphöjt läge, där bland annat spårvagnar kan passera under spåren. Ett upphöjt läge skulle innebära att stadens nuvarande huvudstråk, Drottninggatan, skulle kunna löpa rakt igenom resecentrum – under spåren – och få sin naturliga förlängning på andra sidan järnvägen. Det upphöjda läget skapar dessutom bra förutsättningar för snabba byten mellan tåg, buss, spårvagn eller cykeln.

Planprogram skapar struktur och sammanhang

Just nu pågår arbetet med ett planprogram för den södra delen av Butängen och Johannisborg. Planprogrammet kommer att fastställa en struktur för hur den nya stadsdelen som växer fram i Butängen och stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planprogrammet kommer också att belysa kopplingarna mot Inre hamnen och staden i övrigt. Samråd kan ske först efter att det är bestämt hur Norrköpings nya resecentrum ska byggas.

Karta som markerar planområdet

Kartan visar området för planprogrammet.

Arkitekttävling för nytt resecentrum

En arkitekttävling för utformningen av Norrköpings nya resecentrum planeras att genomföras när spårens läge genom Butängen är mer preciserade. Arkitekttävlingens syfte är att ta fram ett mera detaljerat förslag för utformningen av resecentrumet med fokus på bland annat resenärerna och mötet mellan staden och resecentrum.

 

Medborgardialog

Under perioden 15 februari till 15 mars 2017 fanns möjligheten att tycka till om Norrköpings nya resecentrum via en enkät och i sociala medier. Ta del av resultatet här.

Karta

Nyheter om Butängen och nytt resecentrum

  • Tåg som passerar solnedgång

Viktiga beslut från regeringen om Ostlänken

2018-06-08|Inga kommentarer

Efter måndagens positiva besked kring finansieringen av Ostlänken kom igår ytterligare ett beslut som innebär att regeringen nu gett Trafikverket [...]

Stor glädje över regeringens besked om Ostlänken

2018-06-07|Inga kommentarer

Nu är det klart – regeringen har ställt sig bakom Trafikverkets förslag gällande Ostlänken, som återfinns i regeringens nationella plan [...]

Minimässa och informationsmöte för företag i Butängen

2018-05-30|2 Kommentarer

Under tisdagskvällen ordnade Norrköpings kommun ett informationsmöte för företagare i Butängen. Trafikverket och Norrköpings kommun berättade om hur arbetet med [...]